Våren 2021 ferdigstilte vi vårt kommersialiseringsprosjekt med Innovasjon Norge. samtidig gjennomførte vi et forksningsprosjekt med NORCE. Basert på dette arbeidet har vi laget en video som vi legger ut her. Neste steg  blir å designe ferdig en merd tilpasset Torskeoppdrett. Deretter funkjsonsteste i sjø og testtank for til slutt å teste i 12 ukers sykluser med levende Torsk. Vi arbeider med lokalisering i Flekkefjord sammen med en oppdretter. Kommunen og Statsforvsalteren er positive til disse planene.


Se video under for hvordan Merden er tenkt å funger.

Center Column er en forskningsrapport bestilt av Fiskevelferd og delfinansiert av Forskningsmobilisering Agder.

Vi har fått verifisert 13 påståtte forbedringer av dagens tradisjonelle merder.

Nå gjenstår pilotering og kommersialisering.


Rapport fra Aquatraz som også bekrefter flere av de forbedringspunktene/løsningene vi legger opp til.


Dagens nyheter is a fixtion from the future